Divemaster

Project 5 of 8

Profesionální kvalifikace

Kurz Divemaster je prvním krokem do světa potápěčských profesionálů. Potápěči s touto kvalifikací jsou členy PADI, mohou zabezpečovat potápěče při výcviku s instruktorem nebo mohou být profesionálním průvodcem na potápěčských lokalitách po celém světě. Divemaster je cvičen v používání správného úsudku a proto je schopen řídit a dohlížet na potápěčské aktivity.

PADI Divemaster má oprávnění:

 • doprovázet studenty kurzu Open Water Diver v zábavné části ponoru 2, 3, 4, během navigačních cvičení, cestou na hladině na a z místa ponoru, dohlížet na studenty a zajišťovat logistiku kurzu
 • vést programy Discover Local Diving, Discover Snorcheling, Scuba Review pro certifikované potápěče
 • vést programy Discover Scuba Diving, pokud splní DSD Internship
 • doprovázet potápěče během kurzů Advanced Open Water Diver a Rescue Diver
 • doprovázet kvalifikované potápěče apod.
credit-cardsDo obchodu! Pro přihlášení do kurzu můžete použít kontaktní formulář na stránce Kontakty nebo přímo náš internetový obchod. 
  

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

 • Úloha a vlastnosti PADI Divemastera
 • Dohled nad certifikovanými potápěči
 • Pomoc studentům během výcviku
 • Úvod do teorie potápění
 • Fyzika
 • Fyziologie
 • Výstroj
 • Dekompresní teorie a tabulky
 • Programy vedené divemasterem
 • Zvládnutí rizika
 • Obchod s potápěním

 

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI

 • Vypracování záchranného plánu
 • Vypracování mapy potápěčské lokality
 • Plavecké dovednosti
 • Předvádění základních dovedností z kurzu OWD v demonstrační verzi
 • Praxe při kurzech v bazénu a na volné vodě
 • Řešení krizové situace
 • Vedení programů, které může DM vést

 

Tento kurz je nezbytnou přípravou pro účast v instruktorském kurzu IDC.

Pro zapsání do kurzu je nutné splnit základní podmínky:

Během vodních částí všech kurzů a programů jste stále pod dozorem kvalifikovaného instruktora a případně jeho kvalifikovaných asistentů. Klademe velký důraz na bezpečnost a všichni, kteří se podílejí na výuce, jsou členy PADI, absolvovali kurz první pomoci a mají profesionální pojištění.

Ceny zahrnují:

 • Teoretickou a praktickou část.
 • Základní výukové materiály
 • Vstupy na bazén
 • Plnění lahví vzduchem
 • Podvodní fotky z výcviku na památku
Ceny nezahrnují dopravu a pobyt na lokalitách.
Cena nezahrnuje registrační poplatek PADI (dle aktuálního ceníku), Výukové materiály a pomůcky (instruktorský manuál, RDP tabulky a kolečko, eRDP, DM workbook, Encyklopedii rekreačního potápění, DM Cue Cards apod.). U frekventantů kurzu Divemaster se předpokladá vlastní výstroj odpovídající kvality (možno zapůjčit nebo zakoupit u nás se slevou).
money-coinAktuální ceník kurzů

Kategorie:

Související kurzy